Categories
Türkçe

Tıbbi Yetkililer Trans Tartışmasını Sansürlüyor

Bu, çocukları tıbbi olarak incelemeden uzaklaştıran bir sektörü korumak için otoriter bir kıskaç hareketinin -bir yanda sansürler ve diğer yanda düşünce polisi- ayırt edici özelliklerine sahip.

ABD Başsavcısına açık bir mektup rahatsız edici içerimlere sahip

Bu hafta, ABD Pediatri Akademisi [American Academy of Pediatrics (AAP)], ABD Tıp Derneği [American Medical Association]ve Çocuk Hastaneleri Birliği [Children’s Hospital Association], son aylarda tehdit ve saldırıya uğrayan hekimlere ve hastanelere destek için ABD Başsavcısına mektup yazdı. İlk bakışta, bu asil ve değerli bir amaçtır -tehditler ve şiddet eylemleri nerede olursa olsun kınanmalıdır. Ama taleplerinin ucu açık ve bu nedenle ifade özgürlüğüne değer veren herkesin kafasında alarm zilleri çalmalıdır.

Mektubun bağlamı, “Transgender ve Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliğine Sahip Çocuklar ve Ergenler” için sözde “kanıta dayalı toplumsal cinsiyet uyum süreci [gender affirming] sağlık hizmetleri”dir. AAP, ergenlik engelleyicileri, toplumsal cinsiyet değiştirme hormon tedavisini ve “toplumsal cinsiyet uyum süreci ameliyatları”nı içerecek şekilde toplumsal cinsiyet uyum sürecini tanımlayan kendi siyasa beyanlarını alıntıladı. Bunlar en hafif tabirle tartışmalı tedavi protokolleri ve sosyal medyada hararetli bir tartışma patlak verdi. Ancak üç örgüt eleştiriyle meşgul olmaktansa eleştirileri susturmak istiyor gibi görünüyor. Mektuplarında şu şekilde ısrar ettiler:

Saldırıların kökleri, sosyal medyadaki birkaç tanınmış kullanıcının tikel hekimleri ve hastaneleri hedef alan yanlış ve yanıltıcı bilgiler paylaştığı kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasına dayanıyor.

ABD Pediatri Akademisi, ABD Tıp Derneği ve Çocuk Hastaneleri Derneği

Ama “dezenformasyon” nedir? Bu üç büyük örgüt hoşlanmadığı basit bir bilgi mi? AAP, “kanıta dayalı toplumsal cinsiyet uyum süreci sağlık hizmetleri”nden sanki bu tedavilerin etkinliği kapsamlı klinik deneylerle kanıtlanmış gibi bahsediyor –ama sorularla yüzleşmeye daha az istekli görünüyorlar. Karşıt görüşleri yanlış ya da yanıltıcı olarak reddetmek, Trump’ın sahte haber iddialarına ürkütücü bir şekilde benziyor.

Atlantik’in bu tarafında işleri farklı yapıyoruz. NHS İngiltere, Çocuklar ve Gençler için Toplumsal Cinsiyet Kimliği Hizmetlerini gözden geçirmesi için Dr. Hilary Cass’i görevlendirdi. Cass, ara raporunun 5.21. paragrafında, daha düşünülmüş bir sonuca vardı:

Erişilebilir üst düzey kanıtların eksikliği, ergenlik engelleyicileri ve feminenleştirme/maskülenleştirme hormonlarının kullanımına ilişkin, NHS İngiltere tarafından görevlendirilen NICE’ın son incelemesinde yansıtıldı ve kanıtlar bir siyasa konumlanışının temelini oluşturamayacak kadar yetersizdi.

Dr. Hilary Cass

Dezenformasyon mu? Yoksa uzman görüşü mü? Adlandırmayı kimi yaptığı belli değil. Demokratik bir toplumda savlar tartışılır ve muhalifler ikna edilir. Ama mektup yazarları oldukça farklı bir yaklaşım benimsiyor:

Örgütlerimiz, teknoloji şirketlerini dijital platformlarda bu uygulamayı [dezenformasyon kampanyası olarak adlandırdıkları eleştiriler kast ediliyor –ç.n.] önlemek için daha fazlasını yapmaya çağırdı ve şimdi ABD Başsavcılığını sorumlu tüm örgütleri, bireyleri ve kurumları soruşturmak ve kovuşturmak için hızla harekete geçmeye çağırıyoruz.

ABD Pediatri Akademisi, ABD Tıp Derneği ve Çocuk Hastaneleri Derneği

Bu, çocukları tıbbi olarak incelemeden uzaklaştıran bir sektörü korumak için otoriter bir kıskaç hareketinin -bir yanda sansürler ve diğer yanda düşünce polisi- ayırt edici özelliklerine sahip. Bu sektör kendi yolunu bulursa, araştırmacı gazetecilik üzerindeki etkisi derin olabilir ama çocuklar için sonuçları korkunçtur.


Debbie Hayton

* Bu makale ilk olarak 5 Ekim 2022’de Unherd tarafından İngilizce olarak yayınlanmıştır: Medical authorities are censoring the trans debate.

S. Erdem Türközü tarafından yapılan bu çeviri ilk olarak 5 Ekim 2022 tarihinde Dünyadan Çeviri tarafından yayınlanmıştır: Tıbbi Yetkililer Trans Tartışmasını Sansürlüyor.


Debbie Hayton

* This article was first published in English by Unherd on 5 October 2022: Medical authorities are censoring the trans debate.

This translation by S. Erdem Türközü was first published by Dünyadan Çeviri on 5 October 2022: Tıbbi Yetkililer Trans Tartışmasını Sansürlüyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s